Delegering och underleverantörer

Redan år 1923 påstod Henry Ford:

Om det är något du inte kan göra effektivare, billigare och bättre än våra konkurrenter finns det ingen anledning att göra det. Vi borde anställa för detta arbete någon som kan göra det bättre än vi.”

Delegering är den mest nyskapande samarbetsformen som vi kan erbjuda dig. Tack vare vårt breda kontaktnät i Östeuropa och Fjärran Östern, har vi möjlighet att rekrytera personal i hemländerna och föra dem till din marknad baserat på de så kallade exportavtalet.

Inom samarbetet med er erbjuder vi inte bara en standard tjänster som rekryteringsstöd av personal och reseprocedur in i landet, men även att ta över till de skyldigheter som tillkommer med hantering av personalfrågor och legalisering av arbetet - inklusive betalning av löner och andra personalkostnader. På grund av den mer liberala arbetsrätten och gynnsammare anställningar i öst, kan vi föreslå en unik lösning i hela Europeiska unionen.

Vi uppmuntrar dig att kontakta vår försäljningsrepresentant för att avgöra om tjänsten delegering av arbetstagare av EWL just nu är tillgänglig för din marknad.

De samarbetar med oss: