Hantering av anställning och arbetstillstånd

Samarbetet med EWL är en bekvämlighet eftersom byrån övertar alla formaliteter i samband med anställda från utlandet. Inom vårt erbjudande kan vi skilja mellan all verksamhet som rör legalisering av vistelse och arbete inom Europeiska unionen, inklusive:

- förberedelse av nödvändiga dokument för att börja arbeta (arbetstillstånd, visumansökningar, uppehållskort, dokument för internationella förare)

- anordning av resor till arbetsplats,

- förberedelse av och kontroll av nödvändiga undersökningar kurser och utbildningar för arbetet

- bekanta medarbetare med verkligheten i landet, tolkhjälp

- lönhantering md anställda och kontor och institutioner

- kontroll av arbetskvaliteten, nödhjälp i arbetslivet och problemlösning.

Våra medarbetare hjälper till i slutskedet av ansökningar om visum, insamling av alla relevanta dokument och håller ständig kontakt med de anställda. De arbetar också för vår räkning med lokala myndigheter för fortsatt övervakning av processen för de nödvändiga dokumenten.

De samarbetar med oss: