Rekrytering

Rekryterings tjänsten är  en av de mest valda samarbetsformer med EWL. Vi väljer kvalificerade personal och underlätta med anställning. Valet av anställda bygger på ett etappvis val, genom vilket vi ser till att kompetensen hos kandidaterna kommer att sammanstämma med dina krav. Efter godkännande av kandidater av er, ser vi till att framtida arbetstagare får de nödvändiga dokumenten, och att komma säkert till ditt företag.

Inom ramen för de tjänster erbjuder vi mycket attraktiva priser för rekrytering. När det gäller missnöje med kvaliteten på tjänster som utförs av personal erbjuder vi en kostnadsfri ersättning för honom/henne.

Byrån EWL tar fullt ansvar för:

• urval av erfarna, utbildad arbetskraft för att uppfylla alla kundens krav belåtenhetsgaranti

bedriva formella och juridiska frågor som rör rekrytering på arbetsplatsen.

De samarbetar med oss: