IT

Det dynamiska ökade intresset hos europeiska arbetsgivare för specialister från öst har inte skonat IT-branschen, som är alltmer villig att sträcka sig efter kvalificerade specialister och experter för ny teknik från de östra arbetsmarknader. Efterfrågan på arbetskraft inom detta område innebär utforskandet av personalresurserna utanför Europeiska unionen.

EWL byrån erbjuder rekryteringstjänster för IT-branschen, bland annat rekrytering och urval av kvalificerad personal och IT-chefer från länder i Central- och Östeuropa samt Asien. Representanter från byrån ska göra valet för IT-positioner enligt kriterierna från arbetsgivarens sida, de också hjälpa till i alla faser av processen för legalisering av arbets- och uppehållstillstånd av den sökandes, så att anställningen av en utländsk person är så enkelt som att anställa en person från den lokala marknaden.

it

 

Vi erbjuder kandidater för följande positioner:

-programmerare (Java, .NET, C++, Ajax, PHP, XHTML, SQL)

-program testare

- administratörer av datanät (UNIX, Windows)

-projektanter 2D i 3D (3DS MAX, ArchiCAD, AutoCAD)

- datatekniker

-konsulter (med kunskap om östra marknaderna)

-IT projekt managers

De samarbetar med oss: