Jordbruk och Beredningsindustrin

Jordbruket är en särskild sektor, vars verksamhet bestäms av ett fast schema medl perioder av ökad och lugnare drift. Den ekonomiska situationen, de krav som inhemska arbetstagare och utvecklingen av marknaderna i Europeiska unionen utgör behovet av att söka nya lösningar på arbetskraft.

rolnictwo2

EWL erbjuder ett stort utbud av specialister från öst, som är specialiserade inom:

- fysisk arbetet inom skörarbete och jordbruk

- inom livsmedelssektorn

- skörd av svamp, jordgubbar, äpplen och andra grödor

- som trädgårdsarbetare

- som operatörer av jordbruksmaskiner

- som en traktorförare

- med grödor året runt och säsongsarbete

- som slaktare

- inom slakterier

- som bagare

- som konditor

I samband med rekrytering av arbetspersonal til ditt företag gör vi ett strikt urval, med särskild tyngdpunkt på pålitlighet och flitighet. Kandidater respekterar det arbete de utför, är starkt motiverade 

Omfattande personal och löne tjänster på alla stadier av rekryteringsprocessen

Tjänster „skräddarsydda” - vårt erbjudande förbereds alltid med flexibilitet för dina behov.

• Effektiv personal, beredd på att jobba under en förlängd tid.

Anställningstrygghet och en kostnadsfri ersättning

• Full kontroll över processen för anställning - information om rekryteringen, i alla skeden, är vi med dig i ständig kontakt.

Flexibla anställningsformer och hög effektivitet i våra rekryteringsmetoder garanterar dig stabilare anställning och lägre personalomsättning.

De samarbetar med oss: