Beställningsformulär

Var vänlig ange nödvändiga uppgifter om din efterfrågan på personal:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou EWL S.A. so sídlom vo Varšave pre marketingové účely.
Súhlasím s tým, že dostanem od spoločnosti EWL S.A. s komerčnými informáciami so sídlom vo Varšave prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
Súhlasím so kontaktovaním prostredníctvom spoločnosti EWL S.A. telefonicky alebo prostredníctvom SMS.

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť EWL S.A. so sídlom vo Varšave (02-305), Aleje Jerozolimskie 142 B, 6. poschodie. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné, aby správca mohol kontaktovať vás. Máte právo na prístup k osobným údajom a ich úpravu alebo odstránenie zaslaním príslušného e-mailu na adresu: daneosobowe@ewl.com.pl

Viac informácií nájdete v sekcii Beställningsformulär

De samarbetar med oss: