Procedurer och Lagar

Vid fall av anställning av av personal från utlandet av våra kunder gör vi det möjligt för utövande av att delegera . Den främsta EU-lagstiftningen som gäller i utstationering av arbetstagare är Direktivet 96/71 / EG av Europaparlamentets och rådets från den 16 december 1996. Vilket i Art. 2 definieras som delegering av arbetstagaren, medan i Art. 3 framgår minimala anställningsvillkor som gäller i det så kallade värdlandet.

I enlighet med art. 45 punkt. 1 och lagstiftning. 2 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen föreskrivs fri rörlighet för arbetstagare inom EU. Det omfattar avskaffande av all diskriminering grund av medborgarskap mellan arbetstagare i medlemsstaterna i fråga om anställning, lön och övriga arbetsvillkor.

Den 2014/06/17 . Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67 / EU av den 15 maj i kraft. Gällande tillämpningen av direktiv 96/71 / EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 för administrativt samarbete genom utbyte av information om den inre marknaden från den 28 maj 2014, som skall införas av lagstiftningen i medlemsstaterna fram till den 18 juni 2016. (art. 23 punkt. 1 i direktivet).

De samarbetar med oss: