Villkor för samarbete

Vi gör allt för att arbetet med EWL ska vara så bekvämt som möjligt för dig. bekvämligheten avgörs av vårt engagemang i rekryteringsprocessen - alla våra klienter behandlas individuellt, precis som personal som rekryteras. Vi tar oss an alla formella rättsliga åtgärder, som kompletterar en garanti för framgång i samband med anställning av utländska medborgare. Det är just sådant som gör vår verksamhet unik - anpassad efter dina behov.

Efter att ha beslutat att samarbeta med oss, tar vi dig igenom följande steg i processen att anställa en ny medarbetare.

För anställning av en utländsk person, är det nödvändigt att erhålla arbetstillstånd i landet för honom/henne, eller genom att delegera tillhandahållande av tjänster inom EU. Närmare information om proceduren kan hittas i Procedurer och lagar avdelning.

zdjecie1

Etapper och former för förverkligandet av anställning och HR- lönehantering.

1. Dokument som krävs för att påbörja jobb

På plats kontrolleras alla uppgifter som skulle kunna påverka rätten för anställning i ett visst land: historien om arbete i ursprungslandet, nödvändiga dokumenten för att passera gränsen, giltigheten av resehandlingar, intyg gällande ostraffade personer med mera.

2 Ytterligare dokument, formaliteter

Den nödvändiga läkarundersökning och säkerhetsutbildning planeras och organiseras av byrån, så att arbetstagaren har den kortaste väntetiden för att påbörja anställning.

Det är möjligt att erbjuda undersökning och kurser, både utomlands och på arbetesplatsen. Under de kurser som erbjuds i destinationslandet tillhandahålls tolk. All verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning.

Efter att ha erhållit intyg som krävs skrivs ett anställningsavtal på med arbetstagaren.

3 Ankomst till arbetsplatsen.

EWL anordnar resan till destinationslandet. Företaget hjälper till att boka biljetter och synkronisera ankomst av arbetstagargrupper.

Före planerad ankomst till arbetsplatsen skall alla detaljer lämnas till de anställda för att hjälpa dem att klara sig i den nya tillvaron i landet (köp av SIM-kort för telefoner, öppna ett bankkonto, nödvändiga fraser vid avsaknad av språkkunskap). Bidrar även med konstant hjälp på distans under resan.

4. Start av jobb.

Efter de formaliteter som krävs för att påbörja en anställning transporteras de till arbetsplatsen / boende. Inom tjänsten för tillförsel av anställda, EWL möjliggör också att anställa ett lämpligt transportmedel (bil /minibuss) för att enklare erbjuda transport till boende.

5. Omsorg och kontroll över arbetstagarna.

Under arbetets utförande gör företaget EWL kontinuerlig övervakning och håller ständig kontakt både med medarbetare och ledning.

Vid behov, tillhandahåller byrån översättare och garanterar fullständig service gällande lönhantering (försäkringspremier, reglering av arbetstiden, utbetalning av löner, betalning av skatt).

De samarbetar med oss: