Uppdrag och vision

Uppdrag

EWLs uppdrag är att bygga, utveckla och förstärka en professionellt bro mellan arbetstagare från länder i Central- och Östeuropa samt Asien och arbetsgivare i Europeiska unionens arbetsmarknader. Genom att sträva efter att uppfylla rekryteringsbehov hos arbetsgivare som söker perfekt för deras behov personal och samtidigt stöd från arbetsmarknader samhällen att hitta platsen för yrkesmässigt självförverkligande i Europeiska unionen, skapar vi affärsrelationer och garanterar våra kunder en bättre konkurrensförmåga.

Vision

Ett av de viktigaste målen för EWLs vision är för tillfället utbildning och medvetandet hos enskilda sociala celler, samt andra företag om de positiva egenskaperna för öppnandet av nya arbetsmarknader och behovet av att balansera utflödet av arbetstagare, med inflöde av kvalificerade arbetstagare från andra länder. Utvecklingen av bolaget kommer att förknippas med att främja en standardisering av arbetsmarknaderna och utvecklingen av verktyg för att stödja främjandet av nationella minoriteter.

De samarbetar med oss: